Gemeenten aan de slag met het instellen van gemeentelijke adviescommissies onder de Omgevingswet

Gemeenten zijn in deze periode druk bezig met de voorbereiding op de Omgevingswet, die per 1 juli 2022 in werking moet treden. Wat in elk geval vóór die datum moet zijn geregeld, is het instellen van gemeentelijke adviescommissies, op grond van art. 17.9 Omgevingswet. 

Ook moet er een verordening worden vastgesteld, waarin samenstelling, taken en werkwijze van de commissie worden geregeld. Hiervoor heeft de VNG in september 2020 een model-verordening uitgebracht. Anders dan altijd werd geredeneerd, hoeft de benoeming van een gemeentelijke adviescommissie niet per se door de raad plaats te vinden, maar kan deze worden ook gedelegeerd of gemandateerd aan het college van B&W. Hierover heeft de VNG recent gepubliceerd. Lees meer

Bron: Gelders Genootschap/Door: M.J.S. Bogie

06-12-2021

Laatst bewerkt: 21-12-2021