Limburgse monumenten getroffen door hoogwater kunnen waterschade melden

Heeft uw (gemeentelijk of rijks-) monument schade door hoogwater in Limburg in juli 2021? Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen sinds 9 augustus 2021 hun schade melden. De regeling ‘Wts juli 2021’ geeft een tegemoetkoming voor schade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021 in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant. U kunt uw schade melden bij de RVO.

Is er een omgevingsvergunning noodzakelijk voor de uit te voeren herstelwerkzaamheden van uw rijks- of gemeentelijk monument? Uw gemeente kan u hierover uitsluitsel geven. Gemeenten behandelen deze vergunningen en kunnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) inschakelen voor advies en bij vragen over het behoud van de monumentale waarden van het rijksmonument. Neemt u dus contact op met uw gemeente. Achtergrondinformatie over vergunningverlening vindt u op de website van de RCE.

Vragen over het treffen van (tijdelijke) noodmaatregelen en het voorkomen van vervolgschade aan de getroffen rijksmonumenten kunt u stellen via het contactformulier van de RCE.

Bron: Erfgoedstem/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

02-09-2021

Laatst bewerkt: 03-09-2021