Bodemwater en archeologie

Waterhuishouding heeft grote invloed op de conservering en zichtbaarheid van archeologische resten in de bodem. Het belang van met water verzadigde bodems voor de archeologie is beschreven in het rapport 'Beschermd maar kwetsbaar'.

Maar welke factoren en processen spelen daarbij een rol en waar moet je als archeoloog op letten? Dat is allemaal uitgebreid en op een toegankelijke wijze te lezen in de brochure 'Hydrologie en Archeologie, basiskennis over bodemwater en bodemarchief'. De brochure is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met de instandhouding van het archeologisch erfgoed of onderzoek doet naar de fysieke kwaliteit van het bodemarchief en het conserverend vermogen van de bodem.

Bron: Nieuwsbrief archeologie nr. 24/Door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

01-07-2021

Laatst bewerkt: 08-07-2021