Nulmeting archeologische rijksmonumenten

In het kader van het project 'Monitor archeologische rijksmonumenten' heeft archeologisch en bouwhistorisch onderzoeksbureau BAAC in opdracht van de RCE een nulmeting uitgevoerd naar de staat van de wettelijk beschermde archeologische rijksmonumenten in Nederland. 

In 2,5 jaar tijd zijn 1.375 van de ca. 1.450 rijksmonumenten onderzocht. Hierbinnen is op 311 terreinen een aanvullend booronderzoek gedaan. Op deze manier hebben wij een goed beeld gekregen hoe het monumentenbestand ervoor staat. Komend half jaar zal de RCE alle gegevens verwerken tot een rapportage met daarin een overzicht van de staat van deze monumenten, welke maatregelen er eventueel nodig zijn en een opzet van de monitor in de toekomst. Uiteraard krijgen alle eigenaren die hier prijs op stellen een verslag van de bevindingen op hun terrein(en). Met dit project is een belangrijke stap gezet in een beter beheer en behoud van dit waardevolle archeologische erfgoed voor toekomstige generaties.

Bron: Nieuwsbrief archeologie nr. 24/Door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

01-07-2021

Laatst bewerkt: 08-07-2021