Minister vraagt Raad voor Cultuur om advies aangaande archeologie

Op 18 mei 2021 heeft de Minister van OCW de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over een aantal thema’s in de Nederlandse archeologische monumentenzorg. Het advies van de Raad vormt een belangrijke stap in de evaluatie van de Erfgoedwet voor het onderdeel archeologie.

De vraag aan de Raad is tot stand gekomen na intensief overleg met archeologische koepelorganisaties en andere belanghebbenden. Ook zit er een uitgebreid dossier bij van onderzoeksrapporten, brieven aan de Minister en ingezonden reflecties op de werking van de archeologische wet- en regelgeving in Nederland. Alle documenten zijn te vinden of op te vragen via Evaluatie Erfgoedwet voor het onderdeel archeologie | Erfgoedwet | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hier vindt u ook meer informatie over het proces en de vervolgstappen.

Het advies van de Raad voor Cultuur aan de Minister wordt in december van dit jaar verwacht.

Bron: Archweb

01-06-2021

Laatst bewerkt: 01-06-2021