Webinar Mijnkoloniën

Het Steunpunt voor Archeologie & Monumentenzorg Limburg organiseerde op dinsdagmiddag 12 oktober een webinar over de mijnkoloniën. Deze mijnwerkerswijken zijn in een aantal Zuid-Limburgse gemeenten nog prominent aanwezig als herinneringen aan de Limburgse mijnhistorie. Op rijksniveau worden er op dit moment aangaande verstedelijking en woningbouwopgaven belangrijke ontwikkelingen (en geld en middelen) ingezet die ook raakvlakken hebben met de mijnkoloniën. Deze ontwikkelingen zullen ook aan de orde komen.

Verduurzaming

De noodzaak tot verduurzaming van het woningbestand leidt tot een bijzondere opgave bij de omgang met de aanwezige cultuurhistorische waarden. In hoeverre wordt bij een afweging tussen sloop en nieuwbouw in een dergelijk gebied ook aan cultuurhistorische waarden voldoende gewicht gegeven? Waarom lukt het bij de ene stadswijk wel om tot een duurzame herbestemming van de aanwezige bebouwing te komen en waarom valt de keuze elders op sloop?

Mijnkoloniën

Wij hebben geprobeerd dieper op deze opgaven in te zoomen aan de hand van enkele waardevolle wijken die in een aantal Zuid-Limburgse gemeenten prominent aanwezig zijn als relicten van de Limburgse mijnhistorie. De laatste jaren hebben een aantal van deze voormalige mijnkoloniën al een transformatie doorgemaakt in het kader van verduurzaming.

Tijdstip

Dit webinar heeft online plaatsgevonden op dinsdagmiddag 12 oktober van 14.00 tot 17.00 uur. Het webinar is opgenomen en is achteraf terug te kijken.

Kosten

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Programma

14.00-14.05 Inleiding door Theo Oberndorff, adviseur erfgoed, Huis voor de Kunsten Limburg
14.05-14.30 "Wat is de waarde van de mijnkoloniën voor Limburg?" door Jon van Rooijen, Consulent planvorming en ruimtelijke ordening (stedenbouw), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
14.30-14.35 Vragen
14.35-14.55  "Naar een duurzame toekomst van het mijnwerkerserfgoed in Heerlen" door Bram de Groot, Beleidsmedewerker cultureel erfgoed, gemeente Heerlen
14.55-15.00 Vragen
15.00-15.05 PAUZE
15.05-15.25 "Mijnkoloniën. Ervaringsprojecten uit de laatste 10 jaar mbt restauratie, wijkvernieuwing en energietransitie" door Harold Janssen, architect, SATIJNplus
15.25-15.30 Vragen
15.30-15.55 "Wat is de opgave voor de woningcoörporaties bij de instandhouding van mijnkoloniën?door Wim Hazeu, bestuurder Woonpunt
15.55-16.00 Vragen
16.00-16.05 PAUZE
16.05-17.00 Paneldiscussie

Aanmelden

De aanmelding voor dit webinar is gesloten.

Bron: Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg/door: Marion Zijlema

12-10-2021

Laatst bewerkt: 18-10-2021