Webinar Cultureel Erfgoed en de omgevingswet in Maastricht

Op donderdagmiddag 22 april 2021 organiseerde het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg in samenwerking met de gemeente Maastricht en de VNG een webinar over cultureel erfgoed en de omgevingswet. In dit webinar gaven Vera Hamers (cultureel erfgoed) en Moniek Wetzels (planjurist) een kijkje in de omgevingskeuken van Maastricht. Zij laten zien op welke manier de gemeente Maastricht met de omgevingswet omgaat in relatie tot het rijke cultureel erfgoed van de stad.

In dit webinar kwamen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat gaat er op het gebied van cultureel erfgoed veranderen met de komst van de Omgevingswet? 
  • Wat betekent dit voor gemeenten in het algemeen en specifiek voor Maastricht?
  • Welke acties zijn op korte en lange termijn nodig?
  • Wat betekent dit voor het Maastrichts planologisch erfgoed?

Programma

Het programma bestond uit een gezamenlijke presentatie van Vera Hamers en Moniek Wetzels. Daarna was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doelgroepen

Dit webinar is bedoeld voor erfgoedambtenaren, maar is ook interessant voor planjuristen, bouwvergunners of toezichthouders en juristen van de afdeling vergunnen of handhaving.

Tijdstip

De aanvang van het webinar was 15:00 uur, en duurde tot ongeveer 17.00 uur.

Aanmelden

De aanmelding voor dit webinar is gesloten.

22-04-2021

Laatst bewerkt: 23-04-2021