15-06-2023

Archeologieplatform, bijeenkomst en webinar

Op zoek naar een plek voor nieuwe technieken in de Malta-onderzoekspraktijk

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nodigt u graag uit voor het Archeologieplatform op donderdag 15 juni in Amersfoort.

Bij de uitwerking van Malta-opgravingen zijn de (typo-chronologische) studie van de materiële cultuur, de studie van huisplattegronden en palynologisch en archeozoölogisch onderzoek inmiddels standaard onderdelen. De laatste jaren worden diverse natuurwetenschappelijke technieken ook steeds beter inzetbaar voor het beantwoorden van archeologische onderzoeksvragen. Vaak worden deze nieuwe technieken echter gezien als een ‘extra optie’. Maar misschien is de tijd nu rijp om ze op te nemen in het vaste pakket van onderzoekstechnieken?

Tijdens dit Archeologieplatform worden verschillende case studies gepresenteerd, waarin nieuwe benaderingen aan bod komen of de inzet van nieuwe technieken wordt bediscussieerd. In het tweede deel van de dag gaan vertegenwoordigers van verschillende partijen in de archeologie met elkaar in gesprek over de mogelijkheid om wetenschappelijke technieken op te nemen binnen de praktijk van Malta.

Wij ontmoeten u graag op 15 juni. Het plenaire deel van de bijeenkomst kunt u tot aan de pauze ook online bijwonen. Bij het tweede deel, de ronde tafel, is dat helaas niet mogelijk.

Programma en meer informatie

Direct aanmelden

Bron: Rijksdienst voor het Cultreel Erfgoed/Door: Jos Bazelmans, Julie van Kerckhove, Tessa de Groot en Bert Groenewoudt

Laatst bewerkt: 01-05-2023