17-11-2022

Reuvensdagen 2022

We mogen weer live! Het nationaal archeologiecongres De Reuvensdagen is dit jaar op 17 en 18 november te gast in Breda. De Oproep voor sessies is bij deze gestart.

Thema's 2022

Breda krijgt in 1252 -aanvullende- stadsrechten. Om de stad goed te kunnen verdedigen wordt deze begin 14e eeuw ommuurd. In de 16e eeuw zijn de verdedigingswerken verder versterkt. Breda is ook een Nassaustad: De Nassaus zorgden ervoor dat Breda zich kon ontwikkelen tot de belangrijke stad waarin nog steeds veel te vinden is dat aan hen herinnert.

Belangrijke thema’s voor Breda zijn:

  • Breda Nassaustad
  • Verdediging, historische vestingbouw
  • Zuiderwaterlinie
  • De groei van de -ommuurde- stad

De programmacommissie Reuvensdagen 2022 nodigt deelnemers aan de Reuvensdagen uit om een sessievoorstel in te dienen aansluitend bij een van de hierboven aangestipte Bredase thema’s of rond één van de vaste pijlers van de Reuvensdagen:

Beleid: De adviezen van de Raad voor Cultuur naar aanleiding van de evaluatie van de Erfgoedwet vragen niet alleen om een reactie van OCW, maar ook van het archeologisch veld. Wat willen en kunnen we oppakken?

Wetenschap: Archeologisch onderzoek wordt steeds meer multidisciplinair. Wat levert dit voor nieuwe inzichten op? En met een frisse blik oud onderzoek analyseren, welke kansen biedt dat?

Publiek: De film Redbad en de serie Het verhaal van Nederland roepen veel discussie op over wat -archeologisch gezien- correct is. Is het erg als iets niet helemaal klopt? Hoe kunnen we onze archeologische data vertalen naar een populairwetenschappelijk verhaal? Of -andersom bekeken- wie willen we bereiken met onze archeologische rapporten?

Oproep voor sessies

Heb je een voorstel voor een sessie op de komende Reuvensdagen, al dan niet rond één van de voorgestelde thema’s? Ga naar de website en dien voor 6 april het ingevulde formulier in.

Kleinere lezingen ook welkom

Mocht je een voorstel hebben voor een lezing maar is het onvoldoende voor een hele sessie of inhoudelijk afwijkend van de thema’s: meld die toch aan!
De programmacommissie kijkt of je voorstel in een van de sessies past. Aanmelden van kleinere voorstellen kan via info@reuvensdagen.nl

Informatie

Voor meer informatie kun je terecht op www.reuvensdagen.nl of bij Carla Jansen: info@reuvensdagen.nl, 06 - 553 050 88

Bron: Programmacommissie Reuvensdagen 2022

Laatst bewerkt: 16-03-2022