09-12-2021

‘Verduurzamen en erfgoed: met aandacht voor brandveiligheid graag!'

Brandsymposium op 9 december 2021

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het brandsymposium ‘Verduurzamen en erfgoed: met aandacht voor brandveiligheid graag!’. Het symposium is op donderdagmiddag 9 december 2021 vanaf 13.00 uur in de Eusebiuskerk in Arnhem.

Tijdens dit symposium delen we kennis en informatie over het zo brandveilig mogelijk verduurzamen van erfgoedlocaties. Verduurzamen van erfgoedlocaties als monumenten en collectiebeherende instellingen doen we omdat we ons erfgoed willen behouden én toekomstbestendig willen maken. Het toepassen van nieuwe, duurzame energiebronnen - zoals waterstof, zonnepanelen en Lithium-ion accu’s – en isoleren gebeurt al en ook steeds vaker op erfgoedlocaties. Aandacht voor brandveiligheid is daarbij belangrijk.

Voor wie
Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij de brandveiligheidszorg voor cultureel erfgoed. Het richt zich op professionals uit de erfgoedsector, de brandweer, gemeenten en brandveiligheidsadviseurs. Het brengt hen bijeen en biedt de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Programma en meer informatie

Direct aanmelden

*De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert het symposium samen met het Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie, Brandweer Nederland, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Utrecht, Gemeente Breda, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Koninklijke Bibliotheek.

Bron: Brandweergroep Brandweer-Erfgoed/Door: Renate van Leijen

Laatst bewerkt: 23-11-2021