28-10-2021

Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

Duinlandschap

Graag nodigen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) u uit voor deel 7 in de reeks Historische Landschapsecologie van Nederland. Het thema van deze aflevering is Duinlandschap. Deze vindt online plaats op donderdag 28 oktober van 13.30 tot 16.00 uur.

Tijdens deze middag presenteren vier sprekers hun onderzoek naar de historische ecologie van de Hollandse en Zeeuwse duinlandschappen. Hun gevarieerde achtergrond, onderzoeksthematiek en regionale focus zorgen voor een rijkgeschakeerd programma.

Veel mensen beschouwen de duinen als een natuurgebied pur sang. In weinig landschappen heerst immers de natuurlijke dynamiek van zee, wind en zon zo duidelijk als in de Nederlandse duinen. Toch hebben de duinen ook een lange en interessante geschiedenis van menselijk gebruik doorgemaakt. Al in de prehistorie werden de strandwallen intensief bewoond en gebruikt. En toen in de loop van de middeleeuwen de jonge duinen ontstonden, zijn ook die eeuwenlang door de mens gebruikt voor onder meer konijnenwarandes, jacht, vogelvangst, begrazing, akkerbouw en waterwinning. Juist de wisselwerking tussen aardkundige, antropogene en ecologische processen liet hier een rijkgevarieerd en heel biodivers landschap ontstaan.

Programma en meer informatie

Direct inschrijven

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Door: Otto Brinkkemper en Theo Spek

Laatst bewerkt: 13-10-2021