09-12-2021

CAA NL-FL Local Chapter Meeting

CAA Nederland/Vlaanderen organiseert de jaarlijkse Local Chapter Meeting in Leiden op 9-10 december 2021, met de Faculteit der Archeologie als lokale organisator en host. We streven naar een in-person bijeenkomst, maar vanwege de COVID-19 situatie wordt rekening gehouden met eventuele online of hybride varianten.

Tegen een achtergrond van explosieve groei van digitale tools, methodes, en data science toepassingen, verwachten we een productief en interessant congres met een kritische blik op de theorie en praktijk van digitale methoden in de archeologie. We stellen de volgende onderwerpen voor, maar andere onderwerpen binnen de digitale archeologie zijn natuurlijk ook welkom:

 • Pandemiebestendige archeologie
 • Big data en machine learning
 • Semantisch web en linked open data
 • Open science en reproduceerbaarheid
 • Musea en digitale archeologie
 • Archeologie in spel (gaming)
 • Onderwijs in (digitale) archeologie
 • Kwantitatieve archeologie
 • Hergebruik en bruikbaarheid van archeologische gegevens
 • Mobile GIS
 • Inwinning en vastleggen van veldgegevens
 • Little minions (korte (10 minuten) presentaties over kleine digitale hulpmiddelen)
 • Ruimtelijke en temporele onzekerheid van archeologisch gegevens
 • Remote sensing en landschapsarcheologie

Abstract richtlijnen

Voorstellen voor presentaties van maximaal 20 minuten (muv Little Minions) kunnen worden ingediend voor alle van de bovenstaande onderwerpen, maar ook andere onderwerpen in relatie tot kwantitatieve methodes of digitale archeologie zijn welkom. De voertaal is Nederlands, maar ook Engelstalige abstracts of presentaties zijn welkom.

Abstracts kunnen ingezonden worden via deze link. Abstracts zullen door de organisatie worden beoordeeld met betrekking tot geschiktheid voor CAA-NL-FL. Abstracts moeten de volgende gegevens bevatten: naam en achternaam, universiteit, instituut of bedrijf (indien van toepassing), e-mail, titel, en abstract tekst (max. 300 woorden).

De deadline voor het indienen van abstracts is 10 oktober.

Bron: CAA NL-FL/Door: Ronald Visser, Devi Taelman, Jitte Waagen en Alex Brandsen

Laatst bewerkt: 17-08-2021