10-03-2022

'Kom uit je bubbel'

SIKB Congres 2021

Het SIKB Jaarcongres 2021 wordt verschoven van 30 september naar 10 maart 2022. Hiertoe is besloten vanwege de Corona pandemie. 

De gelukkig positieve ontwikkelingen als gevolg van de vaccinatiecampagne garanderen helaas nog niet een succesvol (fysiek) congres – een dag waarop kennisdelen en het elkaar ontmoeten zo belangrijk zijn. Veel overheden, aan overheden gerelateerde organisaties en bedrijven zullen in het najaar nog terughoudend zijn met het bezoeken van congressen en andere evenementen. De verwachting is dat die terughoudendheid niet voor het eind van dit jaar geheel zal worden losgelaten. SIKB vertrouwt er op dat het bijeenbrengen van het netwerk in maart 2022 weer volledig mogelijk is.

Het thema van het jaarcongres is: ‘Kom uit je bubbel’.
 

Bron: Nieuwsbrief Ondertussen in de archeologie, nr. 9

Laatst bewerkt: 29-06-2021