20-05-2021

Beschermd maar kwetsbaar. Instandhouding van archeologische terreinen in de praktijk

Archeologieplatform

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ’Beschermd maar kwetsbaar’, opgesteld door Nico Willemse (NAR 67) nodigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) u graag uit voor het Archeologieplatform over de instandhouding van behoudenswaardige archeologische terreinen. Deze online bijeenkomst vindt plaats op dondermiddag 20 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

We bespreken het onderwerp aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Drie sprekers vertellen over hun ervaring met instandhouding van archeologische waarden in respectievelijk natuurgebieden, agrarische gronden en verstedelijkt gebied.
Wat zijn de bedreigingen, in hoeverre is behoud in situ mogelijk? Zijn er oplossingen en welke maatregelen kunnen worden getroffen?

Op elke presentatie zal een reflectant een reactie geven. U kunt als deelnemer ook meedoen: tijdens de bijeenkomst kunt u via de chat vragen stellen aan de sprekers en reageren.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Door: Guido Mauro

Laatst bewerkt: 26-04-2021