Rijksbeleid

Na 10 jaar Belvedere is ‘behoud door ontwikkeling’ een begrip geworden in de omgang met cultuurhistorie. Nu is een stap verder gezet met het in gang zetten van de Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo). De belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot cultureel erfgoed staat in de Monumentenwet 1988.Laatst bewerkt op 12-05-2015