Rijksbeleid

De beleidsbrief Erfgoed Telt schetst de ontwikkelingen voor de komende jaren in de Nederlandse Erfgoedzorg.

Zichtbaar en beleefbaar

Het kabinet heeft oog voor de waarde van erfgoed en investeert er ook flink in: de komende jaren is er €325 miljoen extra beschikbaar. In de brief 'Cultuur in een open samenleving' heeft het kabinet de plannen uit het regeerakkoord uitgewerkt. De beleidsbrief Erfgoed Telt gaat specifieker in op het erfgoedbeleid. De nadruk ligt hierbij op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed.Laatst bewerkt op 27-08-2019