Nadere subsidieregels kerken 2017-2019

Aanvraagformulier

Niet van toepassing.

Doelgroep

Voor subsidie komt uitsluitend de eigenaar van een kerk, die deel uitmaakt van en is opgenomen in het Kerkenprogramma 2016-2019, in aanmerking.

Doelstelling

De Provincie Limburg wil de instandhouding van kerken door middel van restauratie en/of nevenbestemming ondersteunen om daarmee dit bijzondere religieuze erfgoed voor de toekomst te bewaren.

Beschrijving

Restauratiewerkzaamheden en daarnaast bouwkundige werkzaamheden, die verband houden met de nevenbestemming van de kerk.

Beoordelingscriteria

  • Het project dient betrekking te hebben op de restauratie van een rijksmonument of gemeentelijk monument, eventueel in combinatie met een nevenbestemming, of op de nevenbestemming van een beeldbepalend kerkgebouw;
  • Het restauratieproject en/of het nevenbestemmingsproject maakt deel uit van het “Kerkenprogramma Bisdom Roermond-Provincie Limburg 2016-2019” of van het “Kerkenprogramma Protestantse Kerk in Nederland-Provincie Limburg 2016-2019”, die tezamen het Kerkenprogramma 2016-2019 vormen.
  • Er moet sprake zijn van een bouwkundige noodzaak van de restauratie van het rijksmonument of gemeentelijk monument.

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 december 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

Looptijd regeling

Van: dag na publicatie in het Provinciaal Blad
Tot: 1 januari 2020

Begrotingsformat

Niet van toepassing.

Contactpersonen

Subsidieverlener: Anneke Schrijen
T: +31 (0)43 389 72 87
E: amp.schrijen@prvlimburg.nl

Beleidsmedewerker: Remie Lebens
T: +31 (0)6 15 09 00 38
E: rplm.lebens@prvlimburg.nl

Integrale tekst regeling

U kunt de volledige tekst van de subsidieregeling downloaden in de rechterkolom.Laatst bewerkt op 14-09-2017