Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Op 12 december 2014 zijn door Provinciale Staten het POL2014, de Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers en- Vervoersprogramma 2014 vastgesteld. Deze documenten zijn op 16 januari 2015 in werking getreden. Hiervindt u alles over het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.

Daarnaast heeft de Provincie Limburg op 14 juli 2015 een brief verstuurd aan de Limburgse gemeenten met als onderwerp 'POL belangen in de praktijk'. Ook is er een samenvatting gemaakt m.b.t. het POL2014 en de cultuurhistorie. Beide documenten zijn met bijlagen in het documentenpaneel rechts te downloaden.

Cultuurhistorie in het POL 2014

Cultuurhistorie is in het POL benoemd als een provinciale kernkwaliteit. De provincie herbergt waardevol ruimtelijk erfgoed, met name monumentaal erfgoed en cultuurhistorische landschappen. Dit ruimtelijk erfgoed herbergt een deel van onze geschiedenis en is daardoor van invloed op de regionale identiteit.

POL belangen in de praktijk

 • POL = visie op hoofdlijnen
 • POL = gezamenlijk geformuleerde belangen op provinciale schaal
 • POL = lokaal vraagstuk bezien in bovenlokaal of regionaal perspectief
 • POL = gezamenlijke aanpak aan de voorkant van een ontwikkeling (expeditie ruimte)
 • POL = zelfbindend beleid voor provincie
 • POL = deels wenselijk beleid voor lokaal niveau
 • POL = deels dwingend beleid voor lokaal niveau (verordening)

Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

 • Cultuurhistorie in hoofdstuk landschap (hoofdstuk 7.5)
 • Cultuurhistorie in hoofdstuk natuur (hoofdstuk 7.2)
 • Cultuurhistorie in hoofdstuk Nationaal Landschap Zuid Limburg (hoofdstuk 4.3.3.4)
 • Archeologie in hoofdstuk ondergrond (hoofdstuk 8,5)
 • Erfgoed in de omgevingsverordening

Wenselijk erfgoedbeleid POL

Bij ruimtelijke plannen is het wenselijk dat de gemeente contact opneemt met provincie als:

 • Ontwikkeling in archeologisch aandachtsgebied:

  provincie zet zich in voor onderzoek naar behoud van archeologische waarden
   
 • Ontwikkeling in Goudgroene natuurzone:

  rekening houden met specifieke cultuurhistorische belangen
   
 • Ontwikkeling in Zilvergroene natuurzone:

  inzet op behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden

Dwingend erfgoedbeleid in POL

Bij ruimtelijke plannen dient de gemeente contact op te nemen met provincie

 • Ontwikkeling in het Nationaal Landschap Zuid Limburg:

  cultuurhistorie is een kernkwaliteit, deze dienen beschreven te worden en de wijze waarop met de bescherming en versterking is omgegaan of hoe negatieve effecten zijn gecompenseerd.
   
 • Ontwikkeling in de Bronsgroene landschapszone:

  cultuurhistorie is een kernkwaliteit, deze dienen beschreven te worden en de wijze waarop met de bescherming en versterking is omgegaan of hoe negatieve effecten zijn gecompenseerd.
   
 • Stedelijke ontwikkeling:

  onderzoek naar de mogelijkheden van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen.


Laatst bewerkt op 12-11-2015