Provinciaal kader

Het provinciaal beleid m.b.t. erfgoed is vastgelegd in drie beleidsstukken. Het richtinggevend kader "Archeologie in de etalage!"vormt samen met het Beleidskader monumenten 2016-2019 en het Beleidskader met uitvoeringsprogramma Immaterieel erfgoed 2016 t/m 2019, het 'erfgoeddrieluik'. De rode draden in deze drie beleidsstukken zijn:

  • het realiseren van een groter publieksbereik,
  • vergroten van de zichtbaarheid,
  • meer samenhang,
  • en daarmee grotere maatschappelijke impact vanuit een kostenefficiënte benadering

In het coalitieakkoord "In Limburg bereiken we meer" is er geld beschikbaar gesteld voor cultuur (en daaronder immaterieel erfgoed) en monumenten.Laatst bewerkt op 26-10-2016