Gemeente Nuth

Bezoekadres
Deweverplein 1
6361 BZ NUTH

Postadres
Postbus 22000
6360 AA NUTH

Contactpersoon Archeologie en Monumenten

A. (Annemie) van Thoor
Medewerker Uitvoering en Handhaving Wonen & Bouwen
Cluster Wonen & Bouwen
Afdeling Publieke Dienstverlening
Telefoon: 045-5659159
E-mail: annemie.van.thoor@nuth.nl

Monumentencommissie

Monumentencommissie Rayon Landelijk Parkstad
Gemeente Nuth maakt gebruik van de Monumentencommissie van de stichting Ruimtelijke Kwaliteit rayon Landelijk Parkstad, hierbij zijn tevens aangesloten de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Schinnen en Simpelveld.

 Laatst bewerkt op 24-04-2015