Limburgse Erfgoeddatabanken

Op verschillende manieren wordt in Limburg geprobeerd erfgoed te ontsluiten door middel van websites. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen een website voor onroerend (gebouwd) en roerend (museaal) erfgoed. De Cultuur Historische Waardenkaart Limburg omvat daarnaast ook nog de terreinen archeologie en historische geografie. 

Limburgs Erfgoed portal

LimburgsErfgoed.nl is dé verzamelplek voor alles dat iets vertelt over Limburg. 

Een Limburg portal in al zijn facetten: over de Limburgse bevolking, werk(gelegenheid),gewoontes & gebruiken, natuur, gebouwde objecten, infrastructuur, infrastructurele werken & vervoersmiddelen, bestuur(lijk), vrije tijdsbesteding, religies, eten & drinken. Op de site vindt u onder meer links naar organisaties in Limburg die het cultureel erfgoed bewaren, bestuderen, promoten en tentoonstellen. U kunt er ook terecht voor topstukken, voorbeelden van en artikelen over specifieke thema's binnen het rijke Limburgse erfgoed. Er kan ook worden gezocht naar agrarische, religieuze en kerkelijke gebouwen, rijksmonumenten, kastelen, landhuizen, woonhuizen enz.

Het doel van deze site is tweeledig. Op de eerste plaats kan de bezoeker snel betrouwbare informatie over het Limburgs cultureel erfgoed raadplegen. Op de tweede plaats wordt aan Limburgse instellingen op het vlak van erfgoed de gelegenheid geboden zich op het internet te presenteren aan een breed publiek, voor jong en oud.

De provincie Limburg heeft zich verder ingezet voor een portaalwebsite per regio in Limburg. Door middel van deze regionale portals is het mogelijk voor kleine plaatselijke culturele instellingen om hun eigen collectie te beheren en te presenteren.

De achterliggende gedachte is dat deze instellingen over unieke collecties beschikken, maar geen eigen middelen hebben om deze op gepaste wijze aan het publiek te tonen. Elke deelnemende partij krijgt toegang tot het portal om hun collectie te beschrijven, te publiceren en te presenteren via een eigen subsite. Tevens wordt deze collectie ook integraal doorzoekbaar gemaakt door de gehele regionale portal. Dit kunnen documenten, boeken, foto's, kranten of audio fragmenten zijn.

Gulpen-WittemNet

Gulpen-WittemNet is het digitale bestand van het historische en culturele erfgoed van de gemeente Gulpen-Wittem. Het bevat een grote hoeveelheid informatie, foto’s, kaarten, films en dergelijke, die beschikbaar zijn gesteld door verenigingen, waaronder de heemkundeverenigingen, bedrijven, organisaties.
Het bestand is mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie en wordt beheerd door de Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem.Vanaf 01-05-2010 wordt het bestand aangevuld en kan iedereen deze gegevens raadplegen.

Rode-net

Rode-net, 'het digitaal geheugen van Kerkrade', is de gemeentelijke databank vol met materiaal rond het culturele erfgoed. Beheerd en opgezet door de bibliotheek, in nauwe samenwerking met de gemeente, en gevuld door instellingen en organisaties welke zich bezighouden met het culturele erfgoed, vormt het een onmisbare bron van beelden en feiten uit verleden en heden.

Op deze website krijgt u antwoord op uw culturele vragen over Kerkrade, zijn inwoners en zijn geschiedenis. De initiatiefnemers van Rode-Net zijn: de Kerkraadse Bibliotheek en de Gemeente Kerkrade. 

De leveranciers van de inhoud zijn allerlei organisaties en verenigingen rondom het erfgoed. Zij zijn in het bezit van collecties objecten, foto’s, films en documenten, die allemaal gedigitaliseerd worden, zodat ze in Rode-Net toegankelijk zijn.

Roernet

Roernet is het digitale geheugen van Roerdalen en Roermond. In de Roernet database zijn duizenden items te vinden variërend van foto's en films tot oude documenten. Beheerd en opgezet door de bibliotheek, in nauwe samenwerking met de gemeente Roerdalen en Roermond.

RooyNet

Op RooyNet, het digitaal geheugen van Venray, vindt men cultuurhistorische foto's, films, geluiden en documenten. Deze zijn door de deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en via RooyNet toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Het digitale archief van het Venrays weekblad Peel en Maas is vanaf 1880, op enkele jaargangen na, op RooyNet te vinden.

TerHorstNet

Het TerHorstNet is de regionale portal voor cultureel erfgoed van Horst aan de Maas. De collectie, die bestaat uit foto's; films; geluidopnames en documenten zijn op verschillende manieren te bekijken.

Erfgoedkompas

In opdracht van Monumentenwacht Limburg realiseerde KF inHeritage de website Erfgoedkompas. Erfgoedkompas wijst je de weg naar monumenten en erfgoed in verschillende regio’s in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Op dit moment vind je op deze website allerlei informatie over kruisen, kapellen en ander klein religieus erfgoed. In de toekomst wordt de informatie stapsgewijs verder uitgediept en zal informatie over kastelen, kerken, boerderijen, molens, grotten en groeven, industrieel erfgoed et cetera worden toegevoegd. 
In de provincie Limburg zijn naast de gegevens van bijna 3000 kruisen en kapellen ook zo'n 150 contextuele verhalen toegevoegd die o.a. vertellen over de geschiedenis van kruisen en kapellen, typen kruisen en kapellen, beschermheiligen, inscripties en 'religieus' groen.Laatst bewerkt op 27-03-2015