Projectplan Erfgoed Telt

Naar een toekomstbestendig erfgoedbeleid

Beschrijving


Het is daarom van belang om te bezien of het erfgoedbeleid en het bijbehorend (financieel) instrumentarium nog voldoen of dat aanpassingen nodig zijn. Het project Erfgoed Telt beschrijft de opbrengsten van de modernisering monumentenzorg en de nieuwe wegen die we met ons onroerend erfgoed zullen moeten inslaan.

Trefwoorden


Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Publicatiejaar april 2017
Laatst geüpload 18 April 2017 12:14
Versie definitief