Beleidsprogramma Monumenten 2020-2023

Monumenten behouden, benutten en beleven

Beschrijving


Voor u ligt het beleidsprogramma monumenten waarbij specifiek wordt ingegaan op het behoud van het gebouwd Limburgs erfgoed.Wij willen onze Limburgse monumenten blijvend in een goede staat houden. Dat is een hele uitdaging met zo’n groot aantal beschermde monumenten. Daarom maken we in dit beleidsprogramma keuzes en leggen we accenten op basis van onze eigen ervaringen en de input vanuit het veld. Het betreft een kader op hoofdlijnen. Maatwerk is geboden en flexibiliteit wordt gevraagd vanuit onze rol als provinciale overheid.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Provincie Limburg
Publicatiejaar 2019
Laatst geüpload 07 February 2020 16:21
Bestand .pdf - 2,07 MB
Versie definitief