Focusnotitie Monumenten 2017-2019

Beschrijving


Deze focusnotitie bevat de richting en (beleids-)prioriteiten voor de resterende tijd van de huidige coalitieperiode van het beleidskader monumenten 2016-2019 'Monument in beweging' dat door Provinciale Staten is vastgesteld op 18 maart 2016.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur A.H.K. Janssen
Publicatiejaar 2017
Laatst geüpload 18 July 2017 16:52
Versie Concept