Nieuws

03-04-2020

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. De inwerkingtredingsdatum wordt uitgesteld. Dat schrijft…
Lees verder...
04-03-2020

Steun voor be­houd van ge­bouw­de en groe­ne mo­nu­men­ten

Per direct zijn twee regelingen opengesteld voor behoud van gebouwde en groene monumenten. Dit zijn de ‘Nadere…
Lees verder...
26-02-2020

Ruim 9 miljoen voor erfgoed in eerste zeven projecten Erfgoed Deal

Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer…
Lees verder...
17-02-2020

Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

De advisering aan het gemeentebestuur over monumenten en welstand heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld naar een…
Lees verder...
13-02-2020

Hoe Romeins was de Romeinse villa van Voerendaal

Eindelijk wordt de Romeinse villa Voerendaal goed onderzocht. In een nieuw, meerjarig onderzoek worden de fantastische…
Lees verder...
03-02-2020

Expeditie Vuistbijl

Expeditie Vuistbijl is een archeologisch project dat zich richt op de ontsluiting van resten van de vroegste bewoning in…
Lees verder...
29-01-2020

Informatiebijeenkomst Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

Op woensdagmiddag 29 januari 2020 organiseerde het Steunpunt voor Archeologie &…
Lees verder...
26-11-2019

Opinie: gedragscode zon op land

Via Solar magazine werd ik attent gemaakt op het bestaan van een Gedragscode zon op land voor grondgebonden zonneparken…
Lees verder...
18-11-2019

Behoud groen erfgoed: advies over beschermen van de laatste wilde bomen en struiken in Nederland

LandschappenNL, Landschapsbeheer Flevoland en Ecologisch Adviesbureau Maes hebben in opdracht van de Rijksdienst voor het…
Lees verder...
13-11-2019

Fiets­pad zon­der gren­zen tus­sen Lana­ken en Maas­tricht

Vandaag is een nieuw fietspad geopend tussen Lanaken en Maastricht. Dit fietspad is 3,2 km lang en ligt tussen Smeermaas…
Lees verder...
Pagina 1 / 189