Nieuws

09-05-2019

Netwerkbijeenkomst Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

Vanaf april tot medio 2019 organiseren de provinciale erfgoedsteunpunten en de Rijksdienst voor het Cultureel…
Lees verder...
12-03-2019

Waardenspel brengt erfgoed in de Omgevingsvisie

Cultuurhistorisch erfgoed in de Omgevingsvisie verwerken? Speel dan het ‘waardenspel’ van het Gelders…
Lees verder...
06-03-2019

€ 60 miljoen voor restauraties grote monumenten

Het ministerie van OCW werkt samen met een aantal partners aan de vormgeving van een subsidieregeling voor…
Lees verder...
04-03-2019

Provincies brengen archeologisch erfgoed digitaal samen

Provincies bewaren hun archeologische monumenten in een speciaal depot. De documentatie over deze vondsten wordt digitaal…
Lees verder...
26-02-2019

Erfgoedensembles in Zuid-Limburg: aanbevelingen

Gisteren is de publieksrapportage ‘Erfgoedensembles in Zuid-Limburg’ gepresenteerd. Dit rapport is de…
Lees verder...
08-02-2019

Nieu­we vijf­de­li­ge do­cu­men­tai­re­se­rie over de ar­che­o­lo­gi­sche schat­ka­mer van Lim­burg

Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. Bij De Vondst, het centrum voor archeologie in Limburg te…
Lees verder...
06-02-2019

De pastoor deelt de kerk nu met dertien clubs

Zondag zegende de bisschop de kerk van Vredepeel. Het gebouw maakt een doorstart als multifunctioneel centrum. De kerk…
Lees verder...
25-01-2019

Van zorghuis tot cultuurhuis

In aflevering 20 van IBA actueel gaan we naar de Onze lieve vrouwe kerk in Kunrade. Daar wordt met hulp van IBA Parkstad…
Lees verder...
24-01-2019

Toekomst kerkgebouwen in Limburg

In Limburg wordt al langer gesproken over het feit dat een groot aantal kerken er financieel niet gezond bij staan. Het…
Lees verder...
04-01-2019

Groot on­der­zoek naar Ro­mein­se Vil­la Voe­ren­daal

Er komt een groot wetenschappelijk onderzoek naar de resten van de Romeinse villa Voerendaal-Ten Hove. Deze villa is…
Lees verder...
Pagina 1 / 186