Nieuws

09-02-2018

Aan­mel­den ac­ti­vi­tei­ten erf­goed­fes­ti­val 2018 is mo­ge­lijk tot 1 maart

De provincie steunt het erfgoedfestival ‘Over Grenzen’ door aan te haken met een Limburgse editie ‘Over…
Lees verder...
07-02-2018

Onderzoek monumenteigenaren 2017

In de veranderende wereld van de monumentensector waarin nieuw beleid wordt uitgezet, regels worden aangepast en andere…
Lees verder...
17-01-2018

Instandhoudingssubsidie 2018 aanvragen

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart…
Lees verder...
12-01-2018

Farming the historic landscape

Deze Engelstalige publicatie doet aanbevelingen over cultureel erfgoed in het nieuwe Europese Gemeenschappelijk…
Lees verder...
04-01-2018

369 subsidieaanvragen voor herbestemmingsprojecten ingediend

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen…
Lees verder...
27-12-2017

Evaluatie VTH kwaliteitscriteria waaronder ook cultuurhistorie

Begin 2017 is Infomil begonnen met een update van de VTH kwaliteitscriteria versie 2.1. Inmiddels is er een eerste…
Lees verder...
21-12-2017

Cultuurhistorische binnensteden hebben goud in handen, als ze het maar zien

De tijd van achteroverleunen is voorbij voor steden met een historisch stadshart. Ook zij moeten toeristen lokken, Kansen…
Lees verder...
19-12-2017

Onderzoek verduurzamen rijksmonumenten

In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn. Ook veel eigenaren van monumenten willen hun steentje bijdragen en…
Lees verder...
18-12-2017

Het begrip omgeving van een monument verandert in de Omgevingswet

In de Nederlandse jurisprudentie is het begrip ‘omgeving van het monument’ altijd eng uitgelegd. Slechts…
Lees verder...
18-12-2017

Lokale archeologische onderzoeksagenda's verzameld!

Vandaag publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kaart met lokale onderzoeksagenda’s die laat zien…
Lees verder...
Pagina 1 / 177