Nieuws

12-03-2018

Kabinet waardeert cultuur met flinke investeringen

Door flinke investeringen zorgt minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) dat kunst en erfgoed in Nederland  ook in…
Lees verder...
09-03-2018

Middeleeuwse voetsporen gevonden in Roermond

Bij de voorbereiding van het planten van een boom op de Neerstraat in Roermond, zijn middeleeuwse voetsporen…
Lees verder...
02-03-2018

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Beste erfgoedliefhebber, Om het belang van ons cultureel erfgoed en het behoud ervan te benadrukken, heeft de Europese…
Lees verder...
02-03-2018

Herbestemmingssubsidie 2017 verleend

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2017 ruim 2,6 miljoen…
Lees verder...
23-02-2018

Opnieuw archeologische opgravingen kazerneterrein

Bij opgravingen op het Kazerneterrein is een poterne van Fort Sint Michiel blootgelegd. Dit is een gemetselde doorgang…
Lees verder...
19-02-2018

Duurzame herbestemming van erfgoedensembles in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Provincie Limburg heeft Gelders Genootschap opdracht gegeven voor een project over de aanpak van leegstand en het…
Lees verder...
14-02-2018

Evaluatie financiële stelsel monumentenzorg (Erfgoed telt!) beschikbaar

Afgelopen jaar hebben het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de sector, het…
Lees verder...
09-02-2018

Aan­mel­den ac­ti­vi­tei­ten erf­goed­fes­ti­val 2018 is mo­ge­lijk tot 1 maart

De provincie steunt het erfgoedfestival ‘Over Grenzen’ door aan te haken met een Limburgse editie ‘Over…
Lees verder...
07-02-2018

Onderzoek monumenteigenaren 2017

In de veranderende wereld van de monumentensector waarin nieuw beleid wordt uitgezet, regels worden aangepast en andere…
Lees verder...
17-01-2018

Instandhoudingssubsidie 2018 aanvragen

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart…
Lees verder...
Pagina 1 / 178