Frank Buchner: ‘Verduurzaming vereist een samenwerking als in een molengang’

“Een duurzaam monument heeft de CO2-uitstoot maximaal weten te reduceren” definieert Frank Buchner. Hij leidt het RCE-programma ‘Erfgoed en duurzaamheid’. “Voor de verduurzaming van monumenten is een groot aantal partijen nodig. Vergelijk het met het droogmalen van werelderfgoed De Beemster. Dat lukte alleen dankzij het samenspel van 43 windmolens, elk met een eigen taak. Zoals nu voor bijvoorbeeld gemeenten de vergunningverlenende rol ten aanzien van het verduurzamen van monumenten, voor de RCE een adviesrol en voor ERM de informatieoverdracht aan de uitvoerende partijen. Deze en nog veel meer poldermolens werken ook samen in de Routekaart Verduurzaming Monumenten”. Lees meer

Bron: Erfgoedstem/Stichting ERM

23-03-2021

Laatst bewerkt: 31-03-2021