Webinar Wkb, vergunningvrij en de gemeentelijke rol bij monumentenzorg

Op dinsdagmiddag 9 februari organiseert het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg een korte webinar over “Wkb, vergunningvrij en de gemeentelijke rol bij monumentenzorg”. Wico Ankersmit, de directeur van de Vereniging voor Bouw- en Woningtoezicht Nederland neemt ons mee in dit interessante, maar ook complexe thema. Wat is de impact van de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op monumenten en Omgevingswet?

De Wkb wordt vanaf 1 januari 2022 gefaseerd ingevoerd; een groot deel van het toezicht op het Bouwbesluit wordt overgedragen aan private ‘kwaliteitborgers’. Hoewel de Wkb (voorlopig) niet geldt voor monumenten heeft de nieuwe wet wel invloed op het gemeentelijk toezicht op monumenten. Op dezelfde datum treedt de Omgevingswet in werking, inclusief het nieuwe regime ‘vergunningvrij’. Vergunningvrij zal meerdere varianten gaan kennen, waarbij vergunningvrij voor het bouwen niet vergunningvrij voor het aspect monumenten impliceert. De combinatie van die twee wetten heeft aanzienlijke en soms wat onverwachte effecten op de rol van het gemeentelijke toezicht op werkzaamheden aan monumenten. Tijdens deze bijeenkomst ruime aandacht voor die effecten in de periode 2022 – 2024, met soms een doorkijk na die periode (als fase 2 van de Wkb in werking getreden is).

Monumentenplatform ERM

Deze presentatie is eerder gegeven bij een webinar van het Platform Monumententoezicht van het ERM, mocht u daarbij al aanwezig geweest zijn, dan heeft dit webinar niet zoveel toegevoegde waarde. Mocht dit echter niet het geval zijn dan is dit een heel interessant webinar, waar ook ruimschoots de gelegenheid zal zijn tot vragenstellen achteraf.

Tijdstip

De aanvang is 14:00 uur, en het webinar zal naar het zich laat aanzien niet langer dan een uurtje van uw tijd in beslag nemen.

Aanmelding

De aanmelding voor dit webinar is gesloten.

Door: Marion Zijlema

09-02-2021

Laatst bewerkt: 03-03-2021