Zoek de samenwerking op

Aanvraag decentralisatie-uitkering Kerkenvisie mogelijk tot 15 februari 2021

Een gemeentelijke kerkenvisie draait om samenwerking en dialoog. Om tot een duurzame toekomst van een leegkomend kerkgebouw te komen gaat vaak een heel traject vooraf. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium met de diverse betrokken partijen in gesprek te gaan. Door op tijd kennis te maken en op de hoogte te zijn van elkaars belangen verloopt een proces van neven- of herbestemming soepeler en daardoor ook sneller. 

Daarnaast helpt het ook om te inventariseren wat er is aan religieus (erf)goed binnen de gemeente. Bewoners kunnen ook bijdragen aan de waardering van religieuze bebouwing. Op deze manier wordt het inzichtelijk waar het goed gaat en waar oplossingen nodig zijn. Dialoog, inventarisatie en participatieve waardering kunnen onderdeel zijn van een kerkenvisie. De resultaten kunnen vervolgens geïmplementeerd worden in de omgevingsvisie. 

Er is nog steeds geld vanuit het Rijk beschikbaar om aan de slag te gaan met een kerkenvisie. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 15 februari 2020 een aanvraag doen voor een decentralisatie-uitkering t.b.v. het maken van een kerkenvisie. Daarvoor kan contact worden opgenomen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bron: Gelders Genootschap/Door: Joanne te Winkel

18-11-2020

Laatst bewerkt: 20-11-2020