Ruimte voor immaterieel erfgoed

De Omgevingswet geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed - voor zover dit verbonden is aan specifieke locaties. Deze brochure biedt praktische tips en inspirerende voorbeelden om immaterieel erfgoed een plek te geven in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Lees meer

Bron: www.cultureelerfgoed.nl

06-11-2020

Laatst bewerkt: 13-11-2020