De velddialogen Archeologie

Een ronde-tafel-gesprek over kwaliteitsborging in de archeologie

In deze aflevering zien we beelden van veldwerk bij een opgraving én een samenvatting van een ronde-tafel-gesprek over kwaliteitsborging in de archeologie. In 2019 is het SIKB-kwaliteitssysteem Archeologie geëvalueerd.

In deze aflevering gaan we in op de resultaten daarvan en de essentie van wat we verstaan onder kwaliteit. Ook hoe innovatie een plek heeft binnen kwaliteit bespreken we, op locatie. Daarbij komt het veldwerk van de archeoloog komt in beeld. Bekijk de aflevering hier.

Voor een overzicht van de volgende afleveringen zie www.sikbeter.nl/kalender

11-11-2020

Laatst bewerkt: 11-11-2020