Ondanks corona onderzoek naar archeologische rijksmonumenten

Vanaf september 2019 voert het archeologisch onderzoeks- en adviesbureau BAAC in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nulmeting uit.

Voor deze nulmeting worden vrijwel alle archeologische rijksmonumenten bezocht. BAAC bekijkt wat de staat ervan is. Ook zoeken zij zoveel mogelijk contact met eigenaren om uit te leggen van welke waardevolle resten zij rentmeester zijn. Dit alles om nu en in de toekomst samen goed voor onze archeologische rijksmonumenten te zorgen. Daarvoor werkt de RCE aan een protocol voor toekomstige monitoring en ontwikkelen we instrumenten om de eigenaren beter te kunnen helpen en ondersteunen.

Het coronavirus vormde, na enkele aanpassingen, gelukkig vooralsnog geen belemmering om het onderzoek voort te zetten. Zo kunnen we eind 2021 een goed overzicht bieden van de staat van de archeologische rijksmonumenten.

Lees meer

Bron: Nieuwsbrief Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

12-05-2020

Laatst bewerkt: 18-05-2020