Deskundig lid van de Monumentencommissie district Mergelland gezocht

De in het welstandsdistrict Mergelland samenwerkende gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul zoeken een deskundig lid voor de gemeenschappelijke Monumentencommissie district Mergelland. Het nieuwe lid is met name deskundig op het gebied van bouwhistorie.

 

Welstand district Mergelland

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul werken op onderdelen samen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

In het gebied liggen historische dorpjes en monumentale stadjes verscholen tussen groene weides en kleurrijke hoogstamboomgaarden. Het gebied beschikt over tal van wandelgebieden, bossen, wijngaarden en weilanden. Het gebied verrast steeds door schitterende vergezichten. De vele monumenten w.o. kastelen, kloosters, kerken, molens, monumentale hoeves en vakwerkboerderijen zijn bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit. De monumentencommissie speelt een belangrijke rol bij advisering over de instandhouding van monumenten en karakteristieke panden en daardoor bij de instandhouding van  de ruimtelijke kwaliteit.

De Monumentencommissie district Mergelland

De commissie bestaat, na het invullen van de vacature in totaal uit 4 deskundige leden. Twee leden zijn deskundig op het gebied van restauratie-architectuur en monumentenzorg. De twee andere leden zijn vooral deskundig op het gebied van bouwhistorie.

De vergaderingen vinden in de regel om de twee weken op donderdagochtend plaats in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten te Margraten. Per vergadering zijn twee leden aanwezig. De leden wisselen elkaar om de drie maanden af.

Functievereisten

  • kennis op de terreinen van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening en specifieke kennis op het gebied van bouwhistorie, architectuurgeschiedenis en monumentenzorg;
  • kennis van de grondslagen van het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen en van welstandszorg en erfgoed;
  • verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten en karakteristieke panden kunnen analyseren en beoordelen op bouwhistorische aspecten en/of aspecten van monumentenzorg;
  • bekend met  de stedenbouwkundig/ruimtelijke structuur en architectonische karakteristiek van het district Mergelland;
  • praktijkervaring in het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek en in het verlengde daarvan met het bepalen van monumentwaardes van gebouwen of gebouwonderdelen en mogelijk ook met de uitvoering van verbouwingen en restauraties van monumentale bouwwerken;
  • bij voorkeur kennis van de structuur en het functioneren van het openbaar bestuur en vertrouwd met de werkwijze van monumentencommissies, ambtelijke beleidsvoorbereiding en politieke besluitvorming.

Opleidingsvereiste

U beschikt over een academische of een HBO opleiding met gerichte aanvullende opleiding(en) welke een duidelijke relatie hebben tot de uit te voeren werkzaamheden.

Honorering en benoeming

De leden van de monumentencommissie ontvangen een vergoeding van € 94,35 per vergader-uur  (excl. btw) plus een kilometer-vergoeding voor de reiskosten. Er is geen CAO van toepassing.

Het bestuur van de Monumentencommissie district Mergelland benoemt de deskundige leden voor een periode van vier jaar.

Selectieprocedure

De eerste selectiegesprekken vinden plaats donderdag 7 november 2019.
Een mogelijk tweede gesprek vindt plaats op donderdag 14 november 2019.

Inlichtingen

Voor  informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met de heer Patrick Frijns, Adviseur omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul, telefoonnummer 14043.

Interesse?

Bij interesse kun je online solliciteren (korte motivatiebrief en CV) via onderstaande link uiterlijk op 31 oktober 2019 .

08-10-2019

Laatst bewerkt: 09-10-2019