Oranjerie Roermond van 9.00-13.00 uur

Netwerkbijeenkomst Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

Vanaf april tot medio 2019 organiseren de provinciale erfgoedsteunpunten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed netwerkbijeenkomsten voor gemeenten over "Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan". Voor Limburg vond deze bijeenkomst plaats op donderdagochtend 9 mei in de Oranjerie te Roermond van 9.00-13.00 uur. Tijdens de bijeenkomst bespraken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan.

Vorig jaar was de eerste netwerkbijeenkomst in de reeks `Erfgoed in de Omgevingsvisie'. In deze bijeenkomst gingen we dieper in op de huidige stand van zaken. Zijn er meer gemeenten die aan de slag zijn gegaan met hun Omgevingsvisie, zijn de kernkwaliteiten bepaald, wat is je gemeentelijke `Erfgoedstory' geworden?

Dit deden we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (Omgevingsvisie) en einddoel (Omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen.

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

Wat is vervolgens je routekaart van omgevingsvisie naar omgevingsplan? Wat kan ik inzetten in de vertaalslag van visie naar plan? Hoe zie je erfgoed, is het slechts een randvoorwaarde, of meer dan dat? Wat is het draagvlak binnen de gemeente? En hoe laat je het dan doorwerken in de uitwerking van de opgaven?  Welke rol spelen participatie van de burgers, omgeving van het monument en de `Staalkaarten Omgevingsplan' hierbij?

Verslag

Een verslag van deze bijeenkomst is hier te vinden.

Literatuur

Kennisdelen en netwerkvorming

Gemeenten hoeven bij de totstandkoming van een omgevingsvisie niet ieder voor zich het wiel uit te vinden. Om ze te ondersteunen, begeleidt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed pilotprojecten en deelt kennis over hoe gemeenten cultureel erfgoed kunnen inzetten als participatie-instrument voor hun omgevingsvisie.

Doelgroep

De bijeenkomst was voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk.

Locatie

Oranjerie, The Orange Club, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA, ROERMOND

Programma

8:30 - 9:00 uur                 INLOOP

9:00 - 9:05 uur                 Welkom door Theo Oberndorff, Coördinator Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

9:05 - 9:10                       "Hier mocht ik vroeger nooit zijn", videocolumn Nelleke Noordervliet

9:10 - 9:30 uur                 Omgevingsvisie en erfgoed, Reflectie op de eerste ronde Omgevingswetbijeenkomst

9:30 - 9:40 uur                 "Meerdere wegen naar Rome. Introductie Routekaart van visie naar plan" door Els Romeijn, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

9:40 - 9:55 uur                 "Erfgoedproject Stein" door Har van der Borg, Buro4

9:55 - 10:00 uur               Vragen

10:00 - 10:15 uur             "Gewaardeerd landschap. Een landschapsbiografie van Neeritter" door Sabine de Jong, IKL Limburg

10:15 - 10:20 uur             Vragen

10:20 - 10:30 uur             "Introductie op de omgeving van het monument" door Marion Zijlema, Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg (vervallen)

10:30 - 10:40 uur             "Erfgoed in de Provinciale Omgevingsvisie (POVI)", Paul Schokker, Provincie Limburg

10:40 - 10:45 uur             Vragen 

10:45 - 11:15 uur             PAUZE

11:15 - 12:00 uur             Samen werken aan de routekaart/reisplan

12:00 - 12:45 uur             Input voor de routekaart, plenaire terugkoppeling

12:45 - 13:00 uur             Afsluiting

13:00 uur                         NETWERKLUNCH

AANMELDEN

De aanmelding voor deze bijeenkomst is gesloten.

Bron: Huis voor de Kunsten Limburg/Door: Marion Zijlema

09-05-2019

Laatst bewerkt: 27-05-2019