Provincies brengen archeologisch erfgoed digitaal samen

Provincies bewaren hun archeologische monumenten in een speciaal depot. De documentatie over deze vondsten wordt digitaal vastgelegd in een databank. Een aantal provincies heeft hiervoor nu één gezamenlijke databank ingericht: archeodepot.nl. Het Archeodepot wordt maandag 4 maart 2019 geopend.

De portal www.archeodepot.nl biedt vanaf 4 maart 2019 toegang tot archeologische collecties van de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Zeeland.

Verantwoord bewaren

Bedrijven die archeologische monumenten opgraven of ander archeologisch onderzoek uitvoeren, leveren na afloop de vondsten en bijbehorende documentatie aan bij provincies. Daar worden ze bewaard in de Provinciale Archeologische Depots. De provincies zijn eigenaar van alle vondsten. Wanneer het opgravend onderzoek is afgerond, zijn de vondsten en de documentatie het enige dat nog over is van dit archeologisch erfgoed. Dit archeologisch erfgoed, dat soms meer dan 10.000 jaar oud is, wordt verantwoord en generatiebestendig bewaard.

Wens voor één loket

Sinds 2011 is het wettelijk verplicht de documentatie van archeologische opgravingen ook digitaal aan te leveren en op te slaan. Tot nu toe hadden provincies hiervoor ieder hun eigen digitale depot. Op verzoek van de minister van OCW is nu één loket ontwikkeld voor provincies, zodat gegevens eenvoudiger kunnen worden aangeleverd. Ook kan sneller gezocht worden in meerdere depots. Archeologische bedrijven kunnen in www.archeodepot.nl hun digitale documentatie met één standaardformulier uploaden. Na het uploaden wordt de documentatie doorgezet naar het depot van de betreffende provincie, zodat deze daar samen met de vondsten bewaard kan worden. Tegelijkertijd wordt de originele digitale onderzoeksdocumentatie duurzaam gearchiveerd bij het landelijk e-depot DANS.

Tentoonstelling

Voor archeologen en archeologisch geïnteresseerden maakt ArcheoDepot.nl het gemakkelijker om in de diverse provinciale archeologische depots te zoeken naar informatie. Ook kan er eenvoudiger gezocht worden naar voorwerpen voor bijvoorbeeld een tentoonstelling.

Toekomst

Archeodepot.nl is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van provincies met BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van provincies. Het functioneel beheer wordt ook verzorgd door BIJ12. In totaal zijn nu vijf provincies aangesloten. In de toekomst zullen meer provincies en mogelijk ook gemeenten volgen.

Bron: www.bij12.nl

04-03-2019

Laatst bewerkt: 14-03-2019