Energiescans van kerken gezocht voor onderzoek naar energieadviezen voor kerkgebouwen

​Voor grote monumentale gebouwen, zoals kerkgebouwen, is de energierekening een grote kostenpost. Ook laat het comfort in kerken vaak te wensen over, waardoor het moeilijk is om (aanvullende) activiteiten te organiseren. Kortom, kerken zijn er enorm bij gebaat als zij hun energiegebruik goed kunnen beheersen.

Het laten maken van een zogenaamde energiescan kan een goed begin zijn om inzicht te krijgen waar voordeel te behalen is en welke maatregelen te treffen zijn. De ervaring leert echter dat energiescans niet altijd nagevolgd worden. Daarom start de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoek naar de effectiviteit van energiescans met de vragen:

Waarom worden adviezen uit de scans wel of niet opgevolgd?
En als adviezen wel worden opgevolgd: wat beviel goed en wat viel tegen?

Heeft u een energiescan voor een kerkgebouw gemaakt of laten maken? Dan zijn wij zeer geïnteresseerd in deze scan en in uw ervaringen. Voorwaarde is wel dat de scan niet ouder is dan 6 jaar.

De lessen die te leren zijn uit de analyse van de scans en ervaringen willen wij gebruiken om aanvragers én opstellers van energiescans te helpen om te zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Deze lessen geven wij uiteraard terug als u meedoet met het onderzoek.

Graag uw scan inclusief uw contactgegevens voor 26 november 2018 opsturen naar onderstaand (email)adres. Uiteraard geldt dat we al uw gegevens vertrouwelijk behandelen en de uitkomsten van het onderzoek anoniem presenteren.

Stuur uw scan naar m.sukking@cultureelerfgoed.nl van het secretariaat Duurzaam & Religieus Erfgoed of naar

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
secretariaat Duurzaam & Religieus Erfgoed
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Bron: Erfgoedstem/Door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

16-11-2018

Laatst bewerkt: 26-11-2018