Landgebruik in Lagen

Vandaag is de webapplicatie Landgebruik in Lagen gelanceerd! Deze applicatie toont het landgebruik in Nederland door de millennia heen. Met behulp van deze informatie kan een archeologische verwachting voor een gebied worden gemaakt.

Hoe komen we erachter waar we archeologie kunnen aantreffen, zonder te graven? Op dit moment beschikken we op nationaal niveau over een ‘platte’ Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) waarop de mate van archeologische verwachting is aangegeven. Archeologische resten liggen echter niet overal even diep in de bodem. Dat betekent dat ondiep graafwerk niet altijd een gevaar hoeft te vormen voor de aanwezige archeologie.

Archeologische verwachting op diepte

Ruwweg bestaat er een verband tussen de kenmerken van het landschap en de activiteiten van mensen in het verleden. Zo bivakkeerden jagers/verzamelaars vaak op hooggelegen delen in de buurt van water. Zij verzamelden hun voedsel in de wijde omtrek. In boerensamenlevingen vestigden boeren zich op vruchtbare gronden, terwijl ze hun vee bijvoorbeeld lieten grazen in beekdalen of komgebieden. In de Romeinse tijd werd in delen van Nederland een militaire infrastructuur aangelegd (limes) terwijl ten zuiden daarvan in het achterland agrarische bedrijven (villae complexen) lagen. Door informatie over het landschap en het gevarieerde landgebruik uit een bepaalde periode uit het verleden met elkaar te combineren, is het mogelijk om een gedetailleerde archeologische verwachting samen te stellen, die niet alleen benoemt óf er een archeologische verwachting is; op basis van de ontwikkeling van het landschap kunnen we ook iets zeggen over hoe diep de resten in de bodem kunnen liggen.

Kenniskaart archeologie

Landgebruik in lagen is een product dat is ontwikkeld in het kader van de Kenniskaart archeologie. Al eerder kwamen de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 en Prospectie op maat als onderdeel van de Kenniskaart tot stand.

Landgebruik in lagen is te vinden op archeologieinnl.nl

Bron: Archweb/Door: Bjorn Smit

08-05-2018

Laatst bewerkt: 09-05-2018