Pro­vin­cie Lim­burg ver­lengt sa­men­wer­king met Li­be­ra­ti­on Rou­te Eu­ro­pe

De bevrijding van Limburg in de jaren 1944 en 1945 wordt ook dit jaar internationaal onder de aandacht gebracht. Dat gebeurt dankzij een verlengde samenwerking van de Provincie Limburg met de Stichting Liberation Route Europe. Dit jaar dragen voor het eerst ook enkele individuele Limburgse gemeenten financieel bij aan de samenwerking. Dit zijn Roermond, Venray, Beek en Eijsden-Margraten. De samenwerking met de Liberation Route Europe is op woensdag 21 maart 2018 symbolisch bekrachtigd in het gemeentehuis van Beek.

Sinds 2016 is de Provincie Limburg officieel aangesloten bij de Stichting Liberation Route Europe (kortweg: SLRE). Daarmee borgt zij de doorontwikkeling van de Liberation Route in Limburg, positioneert zij Limburg als bestemming voor herinneringstoerisme en neemt zij deel aan een Europese samenwerking. Bovendien onderschrijft Limburg door het collectieve lidmaatschap het belang van herdenken en herinneringstoerisme: het levend houden van de geschiedenis.

Plannen komende drie jaren

In 2018-2020 neemt Limburg deel aan reguliere activiteiten van SLRE:

  • Doorontwikkeling Liberation Route Limburg zoals het realiseren van nieuwe luisterplekken in Limburg en de Duitse grensstreek
  • Het verder profileren/vermarkten zowel nationaal als internationaal van het Limburgse WO2-erfgoed

In de samenwerking wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan campagnes en publieks-activiteiten richting de kroonjaren 2019 en 2020. De kroonjaren zijn ook in een ander opzicht bijzonder. Het worden waarschijnlijk de laatste grote herdenkingen waarbij veteranen persoonlijk geëerd en bedankt worden. Organisatoren zijn daarom op zoek naar nieuwe invulling van de herdenkingen om die blijvend te verankeren in de samenleving.

SLRE neemt met haar Europese partners het initiatief tot drie grote activiteiten/campagnes om internationaal aandacht te vestigen op deze kroonjaren;

  • hiking Liberation Route Europe
  • campagne Europe Remembers
  • reisgids Liberation Route Europe

Lokale, regionale en provinciale verhalen en locaties worden daarbij internationaal gecommuniceerd.

Terugblik op 2016 -2017

In de eerste jaren van samenwerking is ingezet op doorontwikkeling van de Liberation Route in Limburg; realisatie van 29 luisterplekken, overzichtsbrochures, educatie (vijf door jeugd gemaakte films ‘Terug naar de Plek’ en bevrijdingslied ‘ Je mag niet Vergeten), bevrijdingsarrangementen en perspublicaties. Bij realisatie hiervan speelde VVV Midden-Limburg een belangrijke rol. VVV Midden-Limburg is sinds 2014 provinciaal coördinator van de Liberation Route in Limburg en maakt door het provinciale lidmaatschap gebruik van het concept Liberation Route en SLRE-media.

Over de Liberation Route Europe

De Liberation Route Europe (LRE) is een internationale herdenkingsroute die een schakel vormt tussen de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de westelijk geallieerden in 1944-1945. De route loopt van Engeland via Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Duitsland en Polen door naar Tsjechië. De LRE heeft haar activiteiten ook uitgebreid naar Italië: de zuidelijke route. De LRE roept op tot een internationale dialoog door het complexe erfgoed van de Tweede Wereldoorlog vanuit diverse historische perspectieven te benaderen. Haar intentie is om - in samenwerking met (inter)nationale partners - de route te combineren met innovatieve en duurzame toeristische producten, alsmede arrangementen. www.liberationroute.com

75 Jaar bevrijding

Momenteel werkt de Stichting Liberation Route Europe aan de ontwikkeling van de internationale campagne ‘Europe Remembers 1944-1945’, die in 2019 en 2020 stilstaat bij 75 jaar bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Provincie Limburg is ook partner van deze campagne, zie ook www.europeremembers.com.

Bron: www.limburg.nl

21-03-2018

Laatst bewerkt: 28-03-2018