De gemeente Peel en Maas zoekt een dorpsbouwmeester

Als gemeente willen we graag bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Zo ook op het gebied van erfgoed en de beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving. We koesteren ons erfgoed en onze kenmerkende dorpscentra. Bij grotere nieuwbouwontwikkelingen zorgen we dat deze met voldoende ruimtelijke kwaliteit tot stand komen.

Tegelijkertijd geven we onze inwoners en ondernemers de ruimte om hun individuele initiatieven te ontplooien. Daar waar beeldkwalitatieve of erfgoedwaarden van belang zijn worden bouwplannen besproken met en beoordeeld door de dorpsbouwmeester. Ook in overige gevallen kan een initiatiefnemer terecht bij de dorpsbouwmeester voor (voor)overleg of vrijblijvend advies.

We zoeken een nieuwe dorpsbouwmeester die samen met de ambtelijk adviseur tweewekelijks het gesprek aan gaat met onze inwoners en ondernemers met bouwplannen. Het betreft een benoeming voor de duur van 3 jaar, waarvan het eerste jaar een proefjaar is.

Taakomschrijving

  • Meedenken met initiatiefnemers over de beeldkwaliteits- en erfgoedaspecten van hun bouwplannen;
  • Uitbrengen van een beoordeling van de beeldkwalitatieve aspecten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen een beeldbepalend dorpsgezicht of beeldkwaliteitsplan. Dit op grond van de criteria opgenomen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit;
  • Uitbrengen van een beoordeling van de erfgoedaspecten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning indien sprake is van een monument of anderszins cultuurhistorisch waardevol pand. Dit op grond van de criteria opgenomen in het erfgoedbeleid;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over beeldkwaliteits- en erfgoedaspecten van ruimtelijke ontwikkelingen en beleidstrajecten binnen de gemeente Peel en Maas.

Wij zoeken

De dorpsbouwmeester is:

  • deskundig op het terrein van architectuur, stedebouw, duurzaam bouwen en cultuurhistorie. Met kennis van/gevoel voor de historische, stedebouwkundige en architectonische opbouw van de gemeente Peel en Maas.
  • gevoel voor en aantoonbare ervaring met bouwkunst en ontwerp/bouwprocessen en is in staat om een evenwichtig en in de tijd passend oordeel te geven over architectuur en cultuurhistorie.
  • in het bezit van goede communicatieve eigenschappen en bereid en in staat om ook voor niet-deskundigen, in begrijpelijke taal het gesprek aan te gaan over ruimtelijke kwaliteit.
  • in staat om het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers van bouwplannen, deze te waarderen in hun bedoelingen en deze te adviseren over het verbeteren van hun bouwplannen.
  • in staat om te denken vanuit doelen, heeft een ja, mits houding en is duidelijk. Past qua persoonlijkheid bij het DNA van Peel en Maas en haar inwoners.
  • onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Er bestaan geen bindingen of relaties op basis waarvan het werk als dorpsbouwmeester wordt beïnvloed.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij de ambtelijk secretaris van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Mandy van Kroonenburgh. Stuur een e-mail naar mandy.van.kroonenburgh@peelenmaas.nl of bel met (077) 306 66 66.

Interesse?

Ben jij onze nieuwe dorpsbouwmeester? Mail dan je motivatie en CV uiterlijk 8 april naar mandy.van.kroonenburgh@peelenmaas.nl. Je hoort uiterlijk 11 april of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De kennismakingsgesprekken zijn gepland op maandag 16 april. De tweede ronde gesprekken is gepland in de middag van vrijdag 20 april. Wij verzoeken om hier in je planning alvast rekening mee te houden.

Bron: gemeente Peel en Maas

22-03-2018

Laatst bewerkt: 27-03-2018