Brief provincie Limburg

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Beste erfgoedliefhebber,

Om het belang van ons cultureel erfgoed en het behoud ervan te benadrukken, heeft de Europese Commissie 2018 uitgeroepen tot het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.  Dit jaar zullen in heel Europa activiteiten en evenementen plaatsvinden om zoveel mogelijk mensen aan te zetten cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten.

Onder het motto ‘Erfgoed verbindt, Europa verbindt’ wordt in Nederland ingezet op het erfgoedjaar.  Vele (erfgoed)organisaties gaan in hun programmering de (internationale) aspecten van ons erfgoed belichten, zoals Open Monumentendag, De Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis en Nationale Museumweek. Landelijk wordt maandelijks aandacht besteedt aan een specifiek thema binnen erfgoed, van Europese Routes tot Religieus Verleden.

Erfgoed drieluik: archeologie, monumenten en immaterieel Limburgs erfgoed

Ook de Provincie Limburg draagt het Limburgse culturele erfgoed een warm hart toe. Voor ons omvat dit alles wat vorige generaties ons hebben nagelaten en wat wij nu overdragen aan volgende generaties: gebouwen, voorwerpen, rituelen, gebruiken, taal, literatuur en ontelbare andere uitingen. Het gaat daarbij niet alleen om tradities, opgravingen en monumenten zelf, maar ook om de verhalen daarachter. Ze bevatten iets waardevols dat Limburgers bindt. Daarnaast vieren we dat het Verdrag van Maastricht, wat getekend is in ons Gouvernement aan de Maas, het Europees Erfgoedlabel krijgt.

Al dit waardevols willen we laten zien, extra in de etalage zetten en toegankelijk maken zodat Limburgers en bezoekers hiervan kunnen genieten. De Provincie Limburg sluit daarom aan bij het landelijke initiatief rondom het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Dit willen we samen met u doen. Uw organisatie speelt namelijk een belangrijke rol in het onderhouden, laten zien en promoten van ons Limburgse erfgoed. Of dit nu is vanuit archeologisch, cultureel of toeristisch oogpunt.

Doe mee!

We weten dat er dit jaar in het veld al heel wat activiteiten zijn gepland die verbonden kunnen worden aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Daarnaast is er landelijk een sterke communicatie- en promotielijn. Hierbij hoort ook een overzichtelijke activiteitenkalender initiatieven zich kunnen aanmelden.

Middels deze brief willen wij u vragen uw activiteiten aan te melden op de landelijke website van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Dit kan via www.europeeserfgoedjaar.nl/doe-mee.

Als Provincie lichten wij uw initiatief dan extra uit in onze agenda op www.limburg.nl en onze social media kanalen. Zo zorgen we er samen voor dat het Limburgse culturele erfgoed ook landelijk in de etalage staat!

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de website www.europeeserfgoedjaar.nl of contact opnemen met Theo Oberndorff, coördinator Cultureel Erfgoed, Huis voor de Kunsten Limburg:  toberndorff@hklimburg.nl of Emy van Trijp, Beleidsmedewerker Cultuur, Provincie Limburg: aj.van.trijp@prvlimburg.nl.

Op naar een mooi jaar voor het culturele erfgoed in Limburg!

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Limburg

namens deze,

De heer H.J.H. Mackus

Gedeputeerde Landbouw, Natuur, Infra, Rail en Monumenten

Bron: Provincie Limburg/Door: H.J.H. Mackus

02-03-2018

Laatst bewerkt: 06-03-2018