Het begrip omgeving van een monument verandert in de Omgevingswet

In de Nederlandse jurisprudentie is het begrip ‘omgeving van het monument’ altijd eng uitgelegd. Slechts alles wat op het perceel van het monument gebeurde, behoort tot de omgeving van het monument. Dus activiteiten die op belendende percelen plaats vonden, behoorden niet tot de omgeving van het monument.

Dit alles ondanks het in 1985 vastgestelde en later door Nederland geratificeerde Verdrag van Granada. Dit verdrag is een aanvulling op en uitwerking van de Europese Culturele Conventie en van de Werelderfgoed Conventie van UNESCO en geeft een bredere definitie van erfgoed, dat nu ook van toepassing is op bijvoorbeeld industrieel erfgoed, cultuurlandschappen, ensembles en roerend erfgoed. Dit verdrag gaat ook uit van erfgoed in een bredere context, waarbij activiteiten die in de omgeving van dit erfgoed worden uitgeoefend hun effect op kunnen hebben.

In de Omgevingswet is het begrip ‘omgeving van het monument’ nu opnieuw gedefinieerd en in lijn gebracht met de intentie van het Verdrag van Granada. Dit heeft gevolgen voor onze beoordeling van plannen en activiteiten in de omgeving van monumenten. Lees meer

Bron: www.geldersgenootschap.nl/Door: Martin van Bleek

18-12-2017

Laatst bewerkt: 20-12-2017