Limburgse Rijksmonumenten in beeld met de Erfgoedmonitor

In Limburg staan veel monumenten die het verdienen bewaard te blijven. Deze monumenten dragen bij aan deidentiteit van de provincie. Het maakt dat mensen zich thuis voelen in Limburg. De Provincie werkt er aan dit gebouwde erfgoed zoveel mogelijk te bewaren of te (her)ontwikkelen. Daarom worden alle monumenten gefotografeerd.

De provincie werkt met een zogeheten 'erfgoedmonitor', waarbij alle oorspronkelijk als niet-woonhuis gebouwderijksmonumenten in Limburg in beeld worden gebracht, zoals monumentale fabrieksgebouwen, kloosters en kerken. Ook hoeves en boerderijen vallen hieronder. Zo wordt regelmatig bekeken hoe het met deze panden staat en wat er nodig is voor het behoud en (her)ontwikkeling ervan.

Voor het opzetten en inrichten van de erfgoedmonitor is het bedrijf Fenicks ingeschakeld. Zij verzamelen alle relevante informatie over het Limburgs erfgoed. Hiervoor maken zij onder meer foto's met een camerawagen. Dit gebeurt vanaf de openbare weg. Alle foto’s worden gecontroleerd op eventuele privacygevoelige informatie. Aan dehand van de verzamelde informatie en de foto's bepalen zij vervolgens de staat van onderhoud.

De verzamelde informatie wordt overigens alleen gebruikt door de Provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met het doel de dienstverlening te verbeteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dienstverlening rond onderhoud en restauratie.

Bron: eLimburGS

30-11-2017

Laatst bewerkt: 30-11-2017