Jongeren adviseren over de toekomst van het erfgoed

Het thema van het Nationaal Monumentencongres 2017 was Denken in communities. Maar de rode draad door het programma bleek toch vooral de toekomst van het erfgoed.

Zo gaven tien middelbare scholieren een presentatie over hoe jonge mensen meer betrokken kunnen worden bij erfgoed. Zij waren via stichting Kidsmindz door OCW om hulp gevraagd. De belangrijkste aanbeveling van deze scholieren is: gebruik social media. Minister Van Engelshoven was erg blij met de aanbevelingen en gaat de komende tijd bekijken welke adviezen zij kan overnemen.

Het middagprogramma bestond uit een aantal deelsessies, waaronder die over een toekomstbestendig erfgoed Het beleidstraject Erfgoed Telt heeft al veel informatie opgehaald, maar wat ontbreekt er nog? Doreen van Elst, afdelingshoofd bij directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW riep op om onze visie op het huidige erfgoedbeleid te delen met het projectteam Erfgoed Telt via erfgoedtelt@minocw.nl. Dat kan nog tot 1 januari 2018.

17-11-2017

Laatst bewerkt: 23-11-2017