Eerste pilot bij Abdij Sion van start

Energievisie voor erfgoed

Eelerwoude en Het Oversticht slaan de handen ineen bij het ontwikkelen van een concrete energievisie voor erfgoed. Wat zijn de praktische mogelijkheden om bij erfgoed over te gaan naar duurzame energiebronnen? De eerste stappen voor een pilot bij Abdij Sion zijn gezet.

In totaal zullen we drie pilots draaien in Overijssel. Elk met een eigen karakter. Ze verschillen van elkaar qua omvang, ambitie, soort eigenaar, type grond en type gebouwen. Energievisie voor erfgoed geeft zo een goed beeld van de diverse energiemogelijkheden voor ons uiteenlopende erfgoed. We helpen eigenaars met hun energievraagstuk. Hierbij speelt hun eigen ambitie van de eigenaren een belangrijke rol. Wat willen zij: besparen, energie opwekken of energieneutraal zijn? De ambitie bij Abdij Sion bijvoorbeeld is in eerste instantie energie te besparen om de exploitatie rond te krijgen. Op langere termijn is het streven energieneutraal te zijn.

Natuurlijk is het altijd de vraag of eigenaren financieel gezien kunnen overgaan tot het nemen van stappen. Ook moeten de omwonenden altijd worden meegenomen in de besluitvorming en moeten vergunningen worden aangevraagd om aanpassingen te doen. Marieke van Zanten: “Maar daarom zitten we nu al aan tafel met bijvoorbeeld de monumentencommissies. Zodat we een concreet plan hebben met een breed draagvlak, dat als motivatie bij een vergunningaanvraag kan worden ingezet.”

Het onderzoek wordt mede gefinancierd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Bron: www.oversticht.nl

07-11-2017

Laatst bewerkt: 21-11-2017