Van belemmeringen naar uitdagingen en kansen

Gennep en de omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Daarmee verschuift het accent van de inhoud naar het proces waarin plannen en initiatieven tot stand komen. Van ons als gemeente vraagt dat om een andere blik op ruimtelijke initiatieven: meer denken vanuit mogelijkheden en minder in beperkingen. Het ‘nee tenzij …’ wordt ‘ja mits…’ Bestuurders en ambtenaren zijn niet langer toetsers, maar worden partners van initiatiefnemers. Lees meer

Bron: www.geldersgenootschap.nl

25-10-2017

Laatst bewerkt: 10-10-2017