Aanvragen herbestemmingssubsidie vanaf 1 oktober 2017

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

Subsidie aanvragen in 2017

Herbestemmingssubsidie aanvragen kan van 1 oktober tot en met 30 november 2017. Meer over de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten kunt u lezen op www.monumenten.nl/subsidieherbestemming. U vindt hier ook de aanvraagformulieren en toelichtingen.

Twee soorten subsidie voor herbestemming

Subsidie voor onderzoek
Eigenaren en belanghebbenden kunnen subsidie voor onderzoek aanvragen. Belanghebbenden moeten voor het laten uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar.

Subsidie voor wind- en waterdichtmaatregelen
Voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen kunnen alleen eigenaren subsidie aanvragen. Bij deze aanvraag moet u ook een begroting of een offerte meesturen die is opgesteld volgens de hoofdstructuur van het Stabu (standaard besteksysteem). U kunt hiervoor het begrotingsmodel gebruiken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit begrotingsmodel staat op monumenten.nl/subsidie-aanvragen.

Subsidieregeling voorkomt leegstand

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan. De regeling geldt voor gebouwen waarvoor niet makkelijk een nieuwe bestemming te vinden is, zoals kerken, industriegebouwen en scholen. Zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend) komen in aanmerking voor subsidie.

2,4 mln euro voor herbestemmingssubsidie

Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro voor de herbestemmingsregeling. Hiervan gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en 0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van panden.

Bron: www.cultureelerfgoed.nl

01-10-2017

Laatst bewerkt: 02-10-2017