Romeinse brug Maastricht rijksmonument

Een van de oudste steden van Nederland, Maastricht, is een archeologisch rijksmonument rijker. De Romeinse brug werd gebouwd omstreeks de eerste helft van de eerste eeuw na Christus en heeft ruim 12 eeuwen dienst gedaan voordat hij instortte in het jaar 1275. De resten van deze brug liggen zo’n 100 meter ten zuiden van de laatmiddeleeuwse Servaasbrug in de Maas.

In 1963 werden de resten van de brug bij toeval ontdekt bij baggerwerkzaamheden. Het is tot nu toe de enige ons bekende brug in Nederland uit de Romeinse tijd. Prof. Dr. Jos Bazelmans (Hoofd Archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) overhandigt op 2 september namens de minister van Cultuur, Jet Bussemaker, het rijksmonumentenbordje aan wethouder Gert-Jan Krabbendam van de gemeente Maastricht.

Internationaal

De Romeinse brug of Pons Mosae zoals de Romeinse geschiedschrijver Tacitus hem noemde, vormde een belangrijke schakel van de Romeinse verbindingsweg tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen; de zogenaamde Via Belgica. Het is niet alleen voor Maastricht en Nederland een belangrijk monument, maar ook voor de omliggende landen. Het is dus passend dat de aanwijzing plaatsvindt op de laatste dag van het internationale congres van de European Association of Archaeologists dat dit jaar in Maastricht wordt gehouden.

Absolute top

Nederland telt ongeveer 63.000 rijksmonumenten waarvan 1500 archeologische. Daar komen nog maar mondjesmaat rijksmonumenten bij. Dat gebeurt alleen via zogenaamde aanwijzingsprogramma’s, die zich beperken tot de absolute top en dit is een topper op het gebied van waterstaatkundige werken uit de Romeinse tijd en past binnen het aanwijzingsprogramma Archeologie van minister Bussemaker.

Eigenaar van het fonkelnieuwe rijksmonument is Rijkswaterstaat en deze organisatie zal zorg dragen voor het beheer van dit waterstaatkundige bouwwerk uit de oudheid.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

03-09-2017

Laatst bewerkt: 05-09-2017