Projectplan Erfgoed Telt gepubliceerd

De Directie Erfgoed en Kunsten van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden een aanpassing van het erfgoedbeleid voor onder de titel Erfgoed Telt. Deze aanpassing is nodig omdat er op een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten het domein van het onroerend erfgoed moet worden ingespeeld.

Afgelopen maand is met diverse koepelorganisaties en stichtingen gesproken over het projectplan voor Erfgoed Telt. Bijvoorbeeld met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Instandhouding Monumenten en Stichting Groene Grachten. Deze waardevolle gesprekken hebben tot enkele wijzigingen in het projectplan geleid.

Meedenken over toekomstbestendig erfgoedbeleid

Denkt u ook graag mee over hoe wij het erfgoedbeleid toekomstbestendig kunnen maken? Dan kunt u zich aanmelden voor enkele werktafels die worden georganiseerd. Wilt u niet wachten op deze werktafels? Wij ontvangen graag uw reactie, suggesties of vragen via erfgoedtelt@minocw.nl.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

07-04-2017

Laatst bewerkt: 18-04-2017