11-10-2019

Studiedag WTA Vlaanderen

Schunck Heerlen

Soms raakt een gebouw of constructie om diverse redenen zodanig in verval dat volledige heropbouw niet meer aan de orde is. Ook kunnen door een archeologische opgraving de fundamenten of delen van opstaande muren bloot komen te liggen. Ruïnes en archeologische resten zijn cultuurhistorisch waardevol en worden door veel mensen gewaardeerd. Instandhouding, consolidatie en beheer vormen een uitdagende opgave omdat met een veelheid van factoren rekening moet worden gehouden. Behoud van oorspronkelijk materiaal en uitstraling met oog voor de ‘geest van de plaats’ in combinatie met ontsluiting naar een publiek en de onderhoudsvriendelijkheid van de site kunnen om tegenstrijdige maatregelen vragen. Ook de combinatie met aanwezige muurvegetatie en fauna is niet altijd eenvoudig.
 

Op deze studiedag wordt dieper ingegaan op de erfgoedwaarden van ruïnes en archeologische resten. Wat is nodig voor een goede beleving en waardering van ruïnes? Wordt in Vlaanderen op vergelijkbare manier met resten omgaan als in Nederland? Wat zijn de do’s en don’ts bij consolidatie? Aan de hand van technieken en praktijkvoorbeelden wordt een en ander geïllustreerd.

Zo zal worden ingegaan op onderzoek naar en ervaring met methoden om muren af te dekken met mortel, klei of vegetatie teneinde versneld verval door inwatering te voorkomen. Welke rol spelen de flora en fauna bij veel ruïnes en archeologisch sites, zowel voor de beleving, de cultuurhistorische waardering als voor de instandhouding? Ook inspectie, monitoring en onderhoud van archeologisch sites komen aan bod. 

In 2017 en 2018 is het Romeinse badhuis in het Thermenmuseum zorgvuldig geconsolideerd en hersteld. Voorafgaand aan en tijdens de excursie naar het badhuis zal door de conservator en diverse specialisten een toelichting worden geven op de restauratie en het gebruik van het badhuis en op de toegepaste de producten zoals steenverstevigers, klei en kalkmortel. Leem speelt een belangrijke rol bij het onderzoek, het ontwerptraject en consolidatie van de Hertogelijke burcht te Tervuren; de betrokken architect vertelt u er alles over.

Kortom, genoeg stof voor een goed gevulde studiedag. De studiedag vindt plaats op een bijzondere locatie: Glaspaleis Schunck dat in 1933 werd ontworpen. Reserveer alvast datum en plaats - 11 oktober 2019 te Heerlen. Direct na de zomervakantie volgt hier een aankondiging met het volledige programma.

WTA Nederland Vlaanderen
TU Delft – Faculteit Bouwkunde
Postbus 5043
Delft, Zh NL-2600 GA
Netherlands

Bron: WTA Nederland-Vlaanderen/Door: Michiel van Hunen

Laatst bewerkt: 05-08-2019