09-10-2019

Platform Funerair Erfgoed - Vrijwilligers op begraafplaatsen

9 oktober 2019, 13.30-16.30 uur

Op woensdag 9 oktober a.s. vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst plaats van het Platform Funerair Erfgoed die gewijd zal zijn aan vrijwilligers. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig of anderszins met funerair erfgoed te maken heeft of daarvoor belangstelling heeft.

Op nogal wat begraafplaatsen hebben vrijwilligers een groot aandeel in het behoud en het beheer ervan. Zij spelen zo een belangrijke rol bij het instandhouden van funerair erfgoed. Er worden op deze themamiddag drie heel verschillende aspecten van vrijwilligerswerk belicht. De middag is mede bedoeld als opmaat voor een korte publicatie over vrijwilligers en hun inzet voor het funeraire erfgoed.

Programma

13.30     -  Inloop

14.00     -  Welkom en introductie op het programma

Bert Lever, voorzitter stuurgroep Platform Funerair Erfgoed

14.10     -  Werken met vrijwilligers? Neem je verantwoordelijkheid!

Anja Vink, directeur RK Begraafplaats Buitenveldert, Amsterdam. Meer en meer worden vrijwilligers op begraafplaatsen ingezet. Van het doen van onderhoud, tot aan het organiseren van activiteiten.

Maar bestuurders en beheerders zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van vrijwilligers. Wat zijn de mogelijkheden en hoe organiseer je dat?

14.35     -  Vrijwilligers, de onmisbare schakels

Harry Fellinger en Wil Sikkens, bestuursleden Stichting Anna van Ewsum. Deze stichting zet zich in voor het behoud van historische grafmonumenten in de (voormalige) gemeente Leek (Groningen). Hiervoor is een hele, op vrijwilligers draaiende, organisatie in het leven geroepen.

15.00     -  Pauze

15.20     -  Ontwikkelingen en toekomst vrijwilligerswerk

Joost van Alkemade, Directeur Vereniging Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk (NOV). De NOV is een landelijke netwerk- en brancheorganisatie van vrijwilligers in de vele sectoren van de samenleving. Hij zal op een meer algemeen niveau ingaan op trends ten aanzien van vrijwilligerswerk en wat die betekenen voor werving, meer diversiteit aan binding en flexibele inzet.

15.45     -  Digitaal vragenkwartiertje rondom het aspect vrijwilligers

Leon Bok, specialist Funerair Erfgoed RCE. Via Mentimeter.com kan elke deelnemer antwoorden op vragen; de resultaten kunnen direct bekeken worden. De opbrengst wordt onder meer gebruikt voor een publicatie.

16.00     -  Speakerscorner

Tijdens de 'speakerscorner' kunnen op het onderwerp betrekking hebbende korte mededelingen of oproepen gedaan worden. Ook de uitkomsten hiervan kunnen eventueel gebruikt worden voor de publicatie.

16.30     -  Afsluiting / borrel

17.30     -  Einde

Plaats

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar meldt u zich t.z.t. alstublieft wel even aan. Via deze link schrijft u zich in op de nieuwsbrief en ontvangt u op enig moment nadere informatie over de aanmeldingsprocedure.

Bron: Terebinth/Door: Korrie Korevaart

Laatst bewerkt: 05-08-2019