09-05-2019

Netwerkbijeenkomst Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

Oranjerie Roermond van 9.00-13.00 uur

Vanaf april tot medio 2019 organiseren de provinciale erfgoedsteunpunten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed netwerkbijeenkomsten voor gemeenten over "Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan". Voor Limburg vindt deze bijeenkomst plaats op donderdagochtend 9 mei in de Oranjerie te Roermond van 9.00-13.00 uur. Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan.

Vorig jaar was de eerste netwerkbijeenkomst in de reeks `Erfgoed in de Omgevingsvisie'. In deze volgende bijeenkomst gaan we dieper in op de huidige stand van zaken. Zijn er meer gemeenten die aan de slag zijn gegaan met hun Omgevingsvisie, zijn de kernkwaliteiten bepaald, wat is je gemeentelijke `Erfgoedstory' geworden?

Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (Omgevingsvisie) en einddoel (Omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen.

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

Wat is vervolgens je routekaart van omgevingsvisie naar omgevingsplan? Wat kan ik inzetten in de vertaalslag van visie naar plan? Hoe zie je erfgoed, is het slechts een randvoorwaarde, of meer dan dat? Wat is het draagvlak binnen de gemeente? En hoe laat je het dan doorwerken in de uitwerking van de opgaven?  Welke rol spelen participatie van de burgers, omgeving van het monument en de `Staalkaarten Omgevingsplan' hierbij?

Kennisdelen en netwerkvorming

Gemeenten hoeven bij de totstandkoming van een omgevingsvisie niet ieder voor zich het wiel uit te vinden. Om ze te ondersteunen, begeleidt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed pilotprojecten en deelt kennis over hoe gemeenten cultureel erfgoed kunnen inzetten als participatie-instrument voor hun omgevingsvisie.

Doelgroep

De bijeenkomst is voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk. Deelname is kosteloos

Locatie

Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA, ROERMOND

Voorlopig programma

8:30 - 9:00 uur                 ONTVANGST

9:00 - 9:15 uur                 Opening door Theo Oberndorff, Coördinator Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg en start met videocolumn Nelleke Noordervliet

9:10 - 9:30 uur                 Reflectie op de eerste ronde Omgevingswetbijeenkomst

9:30 - 9:40 uur                 Introductie `Routekaart van visie naar plan'

9:40 - 10:20 uur               Twee voorbeelden van omgevingsvisie naar omgevingsplan

10:20 - 10:30 uur             Omgeving van het monument

10:30 - 10:40 uur             Provincie

10:40 - 10:45 uur             Afsluiting deel 1 en indeling groepen `Werken aan de routekaart'

10:45 - 11:15 uur             PAUZE

11:15 - 12:15 uur             `Werken aan de routekaart'

12:00 - 12:45 uur             Resultaten plenair

12:45 - 13:00 uur             Afsluiting

13:00 uur                          LUNCH

AANMELDEN

Aanmelden voor deze bijeenkomst is al mogelijk d.m.v. het onderstaande formulier:

 

Bron: Huis voor de Kunsten Limburg/Door: Marion Zijlema

Laatst bewerkt: 15-04-2019