21-11-2019

Reuvensdagen 2019

Apeldoorn

Het nationaal archeologiecongres De Reuvensdagen is dit jaar op 21 en 22 november te gast in Apeldoorn. De Call for Sessions is vanaf nu open.

Thema's 2019

Apeldoorn ligt landschappelijk in een overgangsgebied van de hoge droge stuwwalgronden van het Veluwe-massief naar de lager gelegen Gelderse Vallei in het westen en het IJsseldal in het oosten.
Het Veluwse landschap is archeologisch vooral bekend om
-  zijn grafheuvels
-  de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning
-  de watermolens, beken en sprengen
-  en de Tweede Wereldoorlog.

Dit typisch Apeldoornse erfgoed zal zeker aan bod komen in de Gaststadsessie op vrijdagochtend 22 november. Daarbij is ook ‘Erfgoed en toerisme’ een thema. Apeldoorn participeert in het ‘Veluwe op 1’-programma, met de ambitie om uit te groeien tot de meest gastvrije bestemming van Nederland, met respect voor en gebruikmaking van het stamkapitaal: landschap, natuur én erfgoed. Hoe ga je daarmee om vanuit archeologie?

De programmacommissie Reuvensdagen 2019 nodigt deelnemers aan de Reuvensdagen uit om een sessievoorstel in te dienen aansluitend bij een van de Apeldoornse thema’s, of juist daarvan afwijkend. 

Te denken valt daarbij aan:
-  Vernieuwend onderzoek, datascience en big data
-  Het AHN en hillshades
-  De Limes

Call for Sessions

Heb je een voorstel voor een sessie op de komende Reuvensdagen, al dan niet rond één van de voorgestelde thema’s? Ga naar deze pagina en dien voor 11 april het ingevulde formulier in.

Losse lezingen ook welkom

Mocht je een actuele lezing of andere presentatie hebben rond een van de genoemde thema’s, maar onvoldoende voor een hele sessie: meld dan die lezing toch aan.
De programmacommissie kan vervolgens beoordelen of de lezing of presentatie in een van de sessies past. Aanmelden van een losse lezing/presentatie kan via info@reuvensdagen.nl.

Informatie

Voor meer informatie kun je terecht op www.reuvensdagen.nl of bij Carla Jansen: info@reuvensdagen.nl, 06-55305088.

Bron: Programmacommissie Reuvensdagen 2019

Laatst bewerkt: 07-03-2019